Мы используем файлы «Cookie» для сбора и анализа информации о производительности и использовании сайта, а также для улучшения и индивидуальной настройки предоставления информации. Нажимая кнопку «Принять» или продолжая пользоваться данным сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов «Cookie». Подробнее.

Принять

Znaki towarowe

Proponujemy nasze wsparcie przy rejestracji znaków towarowych 

Znak towarowy (marka handlowa, znak fabryczny) – jest to oznaczenie, celem którego jest indywidualizacja oferowanych towarów oraz świadczonych usług osoby prawnej lub przedsiębiorcy indywidualnego, które pozwalają odróżnić towary jednego producenta od drugiego, oraz podlegają specjalistycznej procedurze rejestracyjnej.
Właściciel znaku towarowego zyskuje wyłączne prawa do wykorzystywania znaku towarowego oraz prawo do zakazu osobom trzecim wykorzystywania tego znaku.
W charakterze znaku towarowego mogą być zarejestrowane oznaczenia słowne, artystyczne, przestrzenne oraz innego rodzaju lub ich kombinacje. Znak towarowy może zostać zarejestrowany w dowolnym kolorze lub gamie kolorowej.
Rejestracją państwową znaków towarowych zajmuje się Federalny instytut własności przemysłowej - FIWP (ros. Федеральный институт промышленной собственности - ФИПС) Federalnej służby ds. własności intelektualnej (Rospatent) w Moskwie (ros. Федеральная служба интеллектуальной собственности – Роспатент).
Świadectwo o rejestracji znaku towarowego jest ważne w ciągu 10 lat i może być prolongowane nieograniczoną ilość razy.
Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Towarów i Usług (MKTU) wszystkie bez wyjątku towary zostały sklasyfikowane w 45 kategoriach.
Zarejestrowane znaki towarowe są opatrzone znakiem ochrony znaku towarowego ® - symbol w kształcie litery "R" albo literą "R" w otoczce, lub napisem "znak towarowy" lub "zarejestrowany znak towarowy ", umieszczonych obok oznaczenia.

Kolejność wykonania prac

Jesteśmy gotowi wykonać pełny zakres prac, które obejmują:

  • klasyfikację proponowanego oznaczenia zgodnie z klasyfikatorem towarów i usług (MKTU) [1]
  • weryfikacja proponowanego oznaczenia w bazie wniosków oraz sporządzenie opinii, со do zdolności rejestrowej proponowanego oznaczenia
  • konsultacja na temat dopracowania znaku w przypadku konieczności
  • sporządzenie i złożenie wniosku do FIWP [2]
  • śledzenie przebiegu postępowania w FIWP, a także przygotowanie odpowiedzi na wszelkie zapytania od FIWP
  • informowanie o przebiegu postępowania rejestrowego
  • uzyskanie świadectwa o rejestracji

 

Etap

Prace

Koszt

1 etap – Przygotowawczy

( 3 dni)

Sporządzamy opinię co do możliwości rejestracji proponowanego oznaczenia w charakterze znaku towarowego.

15000 rubli

2 etap – Wniosek do Rospatentu

(3 dni)

Opłata skarbowa FIWP za wniosek

 

2 700 rubli

Sporządzamy wniosek na rejestrację ZT

20 000 rubli

3 etap - Badanie oznaczenia przez Rospatent

(9-12 miesięcy)

Opłata skarbowa za badanie w FIWP

11500 + 2050 za każdą kategorię Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług, która została objęta wnioskiem, ponad 1

Odpowiadamy na wszelkie zapytania od Rospatentu. Śledzenie przebiegu postepowania.

 

0 rubli (wszystkie zapytania)

4 etap – Decyzja o rejestracji

(1 miesiąc)

Opłata skarbowa w FIWP za uzyskanie świadectwa

16 200 rubli

Otrzymujemy i przekazujemy Wam świadectwo o rejestracji znaku towarowego

0 rubli

Koszt usług

Razem za ZT w 1 kategorii MKTU: 67450 rubli

(Opłata skarbowa wynosi 30400 rubli)

 

W trakcie prowadzenia projektów gwarantujemy należyty poziom uwagi i profesjonalizmu, jak również zapewniamy kompletną poufność.

[1] Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług

[2] Federalny instytut własności przemysłowej

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…